Objectius generals

Aquest projecte té com a objectiu principal contribuir a la prevenció de la violència masclista amb població adolescent i jove a partir de l’anàlisi de la incidència de dos elements en la socialització de la violència masclista:

–       El Miratge de l’ascens social.

–       La concepció d’amor ideal – amor romàntic.

Objectius específics:

  1. Revisar la literatura científica relacionada amb els elements que socialitzen cap a la violència masclista, fent especial incidència en aquelles recerques que analitzin el “miratge de l’ascens social” i la concepció d’amor ideal – amor romàntic
  2. Definir les característiques del “miratge de l’ascens social” i identificar les interaccions socials que el promouen.
  3. Analitzar la presència o absència de violència masclista en les relacions de noies i joves que vinculen sexualitat a “amor ideal”.
  4. Analitzar les campanyes de prevenció de violència masclista en relació al “miratge de l’ascens social” i l’amor ideal – amor romàntic, per aportar orientacions en la seva millora.
  5. Difondre els resultats a la comunitat científica i agents socials interessats en la prevenció de la violència masclista.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s